تور دریایی کشتی کاتاماران


business سالن برگزاری: کشتی کاتاماران
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 75000 تومان و 64000 تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09023334019

room آدرس: خ صلح آباد _چهارراه شیلات ـ بلوار والفجرَ اسکله والفجر

روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۸

ساعت 13 تا 14:30 به همراه پذیرایی (چای و نسکافه) وناهار(یک پرس غذای کامل) موسیقی زنده قیمت 75 هزار تومان
ساعت 16:30 تا 18 (لذت دیدن غروب بندر) موسیقی زنده. پذیرایی چای و نسکافه و شیرینی و میوه قیمت 64 هزار تومان

روز جمعه ۲۵ بهمن ماه ۹۸
ساعت 13 تا 14:30 به همراه پذیرایی(چای و نسکافه ) وناهار(یک پرس غذای کامل) موسیقی زنده قیمت 79 هزارتومان