دقایقی پس از رفتنت


business سالن برگزاری: پلاتو استاد صغیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 20 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد صغیری

دقایقی پس از رفتنت
نویسنده : آذین خیر
کارگردان : اسماعیل ملاح جوان

بازیگران :
شقایق زنگوئی
آذین خیر
مانداناا احمدی