کنسرت ایوان بند


business سالن برگزاری: مجتمع فرهنگی هنری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 50 تا 120
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری ،مجتمع فرهنگی هنری 9 دی سالن اصلی

کنسرت ايوان بند ( عاليجناب عشق )
بوشهر.15 اسفندماه ، مجتمع فرهنگي هنري سالن اصلي
برگزار کننده : موسسه فرهنگي هنري سرايش
پشتيباني و رزرو بليت : 09037037461