راز سوگلی های حرمسرا


business سالن برگزاری: پلاتو استاد صغیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 20 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09172702575

room آدرس: بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد صغیری

توجه باخرید اینترنتی بلیت نمایش راز سوگلی های حرمسرا از سایت سرایش ۱۰ درصد تخفیف بگیرید.

" تیاتر قجری "

راز سوگلی های حرمسرا

 

دراماتورژ و کارگردان :مجید میرزائی

بازیگران :

مجید میرزائی

نازآفرین امین زاده

حسین باقریان

عباس چرانی

سولماز صیادی

سارا بحرینی

فاطمه بن ربیع

لباس،دکور وگریم :بنفشه مهرپرور

  • موسیقی: بهرنگ حکیم پور