کنسرت طیفون


business سالن برگزاری: مجتمع فرهنگی هنری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 20 و 30 و 40 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری ،مجتمع فرهنگی هنری 9 دی سالن اصلی

کنسرت گروه موسیقی محلی طیفون

 

 

خواننده : سعید سبزی

سرپرست گروه : بنفشه مهرپرور

زمان : 3 و 4 و 13 فروردین ماه

رزرو بلیت : 09037037461

برگزار کننده : موسسه فرهنگی هنری سرایش