کلاسیک شوی ایرانی و روسی


business سالن برگزاری: مجتمع فرهنگی هنری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 20 و 30 و 40 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری ،مجتمع فرهنگی هنری 9 دی سالن اصلی

کلاسیک شوی ایرانی و روسی ( سیرک بازان 8 )

کارگردان : ناصر خسروی

همراه با اجرای گروه بین المللی هیرون

زمان : 3 تا 16 فروردین ماه

مکان :بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری مجتمع فرهنگی هنری 9 دی سالن اصلی

رزرو بلیت : 09037037461

برگزار کننده : موسسه فرهنگی هنری سرایش