کنسرت شبدیز


business سالن برگزاری: مجتمع فرهنگی هنری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 20 و 30 و 40 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری ،مجتمع فرهنگی هنری 9 دی سالن اصلی

کنسرت گروه موسیقی محلی شبدیز

زمان : 5 و 6 فروردین ماه 98

خواننده : سهیل

سرپرست گروه : محسن حیدریه

مکان :بوشهر،میدان رئیسعلی دلواری مجتمع فرهنگی هنری سالن اصلی

رزرو بلیت : 09037037461

برگزار کننده : موسسه فرهنگی هنری سرایش