نمایش 'جهاز جنی '


business سالن برگزاری: مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی
personشهر برگزاری: تبریز

monetization_on قیمت: 10 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری؛مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی

کنمایش " جاز جنی "

اجرای حرکات فولکلور و آیینی و سنتی

طراح و نویسنده و کارگردان : شیما جواد پور

زمان : 3 تا 16 فروردین ماه 98

ساعت : 20.30 

مکان : بوشهر،میدان رئیسعلی دلواری مجتمع فرهنگی هنری سالن روباز

بازیگران :سهیل عرب،حجت محمدی،المیرا ناصری،قاسم رشیدی،محمدرضا مومنی،محمد مهدی زارعی،ساعد احمدنیا،سارا احمدی

موسیقی : رضا جاسمیان،حسین قائدی،مهدی بنیاد،مسعود علیپور

برگزار کننده : موسسه فرهنگی هنری سرایش