کنسرت نی مه


business سالن برگزاری: مجتمع فرهنگی هنری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 20 و 30 و 40 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری ،مجتمع فرهنگی هنری 9 دی سالن اصلی

کنسرت گروه نی مه

خواننده : امیر میرشکاری

زمان : 9 و 10 فروردین ماه

مکان : بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری مجتمع فرهنگی هنری سالن اصلی

رزرو بلیت : 09037037461

برگزار کننده : موسسه فرهنگی هنری سرایش