کنسرت راشن بند


business سالن برگزاری: مجتمع فرهنگی هنری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 20 و 30 و 40 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 0903737461

room آدرس: بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری ،مجتمع فرهنگی هنری 9 دی سالن اصلی

کنسرت راشن بند

خوانندگان :علی سیاوشی پور و میثاق بارونی

سرپرست گروه : حبیب روشن روان

زمان : 15 و 16 فروردین ماه

مکان : بوشهر،میدان رئیسعلی دلواری ،مجتمع فرهنگی هنری سالن اصلی

رزرو بلیت : 09037037461

برگزار کننده : موسسه فرهنگی هنری سرایش