نمایش حضانت


business سالن برگزاری: پلاتو استاد صغیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 15000 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد صغیری

نمایش حضانت

نویسنده و کارگردان : خداد رضایی

بازیگران: امین ولی پور؛شیدا محکمی؛هانیه محمدشاهی؛امیرحسین جاوید؛نیلوفر باخدا

تهیه کننده : معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه خلیج فارس

مکان: مجتمع فرهنگی هنری؛مجموعه تئاتر شهر پلاتو استاد صغیری

زمان : ۵ لغایت ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۸

قیمت بلیت : ۱۵ هزار تومان