وقتی ماهی غرق می شود


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 10 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری

نمایش وقتی ماهی غرق می شود

نویسنده : حسن دولت آبادی

کارگردان: درناهمتی؛مینا خواجه زاده

تاریخ : ۵ الی ۷ اردیبهشت ماه ۹۸

زمان : ۱۹.۳۰

مکان: بوشهر؛ مجتمع فرهنگی هنری؛مجموعه تئاتر شهر پلاتو استاد امیری