جنگنامه آب


business سالن برگزاری: عمارت دهدشتی
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: نامشخص
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر.خیابان انقلاب؛کوچه بانک مسکن

جنگنامه آب

اثری موزیکال و برای همه سنین کاری از گروه تئاتر وایو

کارگردان : سید عسکر مهیمینیان نژاد

زمان : ۷ تا ۱۳ اردیبهشت ماه

ساعت : ۲۰.۳۰

مکان : بوشهر.خیابان انقلاب کوچه بانک مسکن 

باتوجه به شرایط خاص مکان اجرا؛درب عمارت ساعت 20.45 دقیقه بسته خواهد شد.