فصل پنجم


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 15000 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری

نمایش فصل پنجم

کاری از گروه نمایشی کلاغ ها

نویسنده : استاد رمضان امیری

کارگردان : غلامرضا خضری

مکان: بوشهر. مجتمع فرهنگی هنری مجموعه تئاتر شهر ؛پلاتو استاد امیری

زمان : ۱۵ الی ۱۹ اردیبهشت ماه 

برگزار کننده : فرهنگسرای رمضان امیری