بِهرو نارگُل و سایه ای غریبه


business سالن برگزاری: پلاتو استاد صغیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 15000 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09399310808

room آدرس: بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد صغیری

نمایش بِهرو نارگُل و سایه های غریبه

کاری از گروه تئاتر امین

بازیگران : مینا علیپور دشتی و میلاد شیری

طراح صحنه : علی عباسی

نور : امیر حصاری

زمان : ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸

مکان : بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد صغیری