مُخ تِراپی


business سالن برگزاری: پلاتو استاد صغیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 15 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد صغیری

تئاتر مُخ تِراپی

طراح و بازیگر ؛کارگردان : سهیل عرب

نویسنده : شیما جواد پور

 

زمان : ۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت ماه

مکان : بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری؛پلاتو استاد صغیری