ضیافتی از درد


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 15 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری

نمایش ضیافتی از درد

نویسنده : حنانه رجبی

کارگردان : سمانه فرامرزی

تاریخ : ۲۷ خرداد لغایت ۲ تیرماه

مکان : بوشهر،مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد امیری