ویتسک


business سالن برگزاری: پلاتو استاد صغیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: ۲۰،۰۰۰ تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد صغیری


کارگردان مهسا رهسپار

مشاور کارگردان محسن موسوی خواه

طراح حرکت قاسم تنگسیرنژاد

طراح نور علی کوزه گر

طراح لباس منا بارانی

طراح صحنه رضا کلانتری
طراح گریم مهسا رهسپار

بازیگران

جهانشیر دهقان فرد
شایسته پولادی مطلق
امین قجر
حسن نظامات
زرین کیوان راد
مهسا رهسپار
فاطمه خواجوی
فاطمه احمدی
آناهیتا مظلومی
محدثه زلیخایی
الناز یگانه پرست
یاسمن قاسمی

موسیقی سید علی موسوی
عوامل اجرایی
محمد احمدی، مهدی احمدی

بوشهر
بیست و سوم الی بیست و هفتم خرداد ماه نود و هشت
مجموعه تئاتر شهر سالن استاد صغیری
ساعت ۲۱

*نمایش برگزیده بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران بخش مناطق*

*جایزه ویژه هیئت داوران از بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران بخش مناطق*

*تقدیر بهترین کارگردانی از بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران بخش مناطق*

*تندیس بهترین بازیگر مرد از بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران بخش مناطق*

*کاندید دریافت بهترین بازیگری زن از بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران بخش مناطق*

*کاندید دریافت بهترین طراحی گریم از بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران بخش مناطق*

*سپاس هیات داوران برای بهترین طراحی لباس از بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران بخش مناطق*

*تقدیر بهترین عکس از بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر  دانشگاهی ایران*