رویای هملت


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: ۱۵،۰۰۰تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری

رؤیای هملت (به زبان اصلی)
نویسنده: ویلیام شیکسپیر
کارگردان: مرجان مدرس
دستیار کارگردان: جواد متین
بازیگران: هانیه بحرینی، محمد برومند فر، سارا تنگستانی