جِین اِیر


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: ۱۵،۰۰۰تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری

تئاتر " جِین اِیر "
(به زبان انگلیسی)
بازیگران: هانیه بحرینی، سعید بخشی، ویانا برزگر، محمد حسین برومندفر، سارا تنگستانی، آیدا جوادی زاده، احمد رضا علیمردانی
دستیار کارگردان: جواد متین