کنسرت موسیقی محلی گروه فانوس


business سالن برگزاری: مجتمع فرهنگی هنری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 25 و 35 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری ،مجتمع فرهنگی هنری 9 دی سالن اصلی

کنسرت موسیقی مجلی و خیام خونی گروه فانوس

به خوانندگی : امین فیروز پور

تاریخ : 20 مرداد

مکان : بوشهر،مجتمع فرهنگی هنری سالن اصلی

برگزار کننده : موسسه فرهنگی هنری سرایش