ترا ستا جوسال


business سالن برگزاری: پلاتو استاد صغیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: ۱۵،۰۰۰تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد صغیری

اجرای تئاتر:

"ترال ستا جوسال "

نویسنده و کارگردان :کاظم ارجمندنیا


بازیگران :

محمد کللی
مریم فیروزی
مینا فیروزی
مهسا فیروزی
زهرا افیسی
فرناز خوشبخت
مبینا شمسی
رها حاجیان


مشاور کارگردان:داوود پارسا
طراح نور و صحنه :کاظم ارجمندنیا
موسیقی:احمد احمد زاده
لباس :محمود بشیری
اجرای صحنه :ماجد بچهاچری


"کاری گروه نمایشی صدف بوشهر"