آواز گلها


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: ۱۰،۰۰۰تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09177732095

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری

کارگردان ، طراح لباس و دکور:درنا همتی مینا خواجه زاده

بازیگران : آراد عفیفیان،یسنا عالیحسنی ، سها عباسی ، اشکان دهقان ، امیر حسین تمیمی ، نگار جاویدی رها کاظمی