سوگنامه خورشید


business سالن برگزاری: پلاتو استاد صغیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: ۱۰،۰۰۰تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد صغیری

اجرای نمایش آئینی عاشورایی :

"سوگنامه خورشید "

نویسنده و کارگردان :کاظم ارجمندنیا


"این نمایش بصورت روضه ؛مداحی ؛ نور ؛موسیقی وحرکت توسط بازیگران ناشنوا اجرا می شود "

 

بازیگران :
احمد احمد زاده .اکبر نعمتی .علی ابراهیمی
فرهاد مرزوقی. محمد مروزق فرد. محمد رضا گنج جو
زهرا افیسی .زهرا بندرگاهی .فاطمه دبان
فاطمه بهادری .مریم بحرینی .مبینا نوری
نسترن سادات اخدر.کوثر بریدانی .عهدیه قدوسی فرد.پونه احمدی .عسل بحرینی


طراح نور و صحنه :کاظم ارجمندنیا
موسیقی :محمد صفایی
طراح لباس:محمد کللی
اجرا صحنه :ماجد بچاچری